TOWARZYSTWO SKAUTOWE „SZMARAGDOWA” 

Zostało założone przez grono byłych doświadczonych instruktorów harcerskich, a także ich przyjaciół zainteresowanych organizacją pomocy dla dzieci i młodzieży. Wśród tej grupy znajdują się absolwenci studiów pedagogicznych i psychologicznych. Od 2000 roku jesteśmy organizatorem wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalnego podejścia do każdego zorganizowanego wypoczynku  zyskaliśmy grupę dzieci, które co roku wyjeżdżają z nami. Na naszych koloniach i zimowiskach organizujemy gry i zabawy integracyjne, które mają  na celu nauczania współżycia w grupie. Zapewniamy także różne zajęcia sportowe, artystyczne, festiwale piosenki, olimpiady sportowe, konkursy. Organizujemy także całodzienne wycieczki do: Krakowa, Zakopanego, Kopalni Soli Wieliczka, Kopalni Soli Bochnia ,Fromborka, Gdańska.

Na naszych placówkach letniego i zimowego wypoczynku kadrę kierowniczą i wychowawczą stanowią pedagodzy, którzy współpracują z nami od wielu lat.

Bezpieczeństwo naszych podopiecznych jest dla nas priorytetem. Wszyscy uczestnicy kolonii są pod opieką pedagogiczną i medyczną. Podczas kąpieli w morzu i basenie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży dba ratownik i wychowawca. Ponadto zapewniamy na okres pobytu Ubezpieczenie NNW. Każdy turnus jest zarejestrowany w Kuratorium Oświaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej a nasze placówki posiadają niezbędne zezwolenia Rejonowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej i Straży Pożarnej.       

. . . . .

Krótki zarys naszej działalności

                                                                                                                   
Z wszystkich zadań wymienionych poniżej rozliczyliśmy się w rzeczowo i w terminie.

Lato  2003

obóz letni w Kasinie Wielkiej oraz Pucku ze współpracą Biura Edukacji m.st. Warszawy, OPS Rembertów i Bemowo, Stowarzyszeniem „Tarcza”  - 120 uczestników

Zima 2004

zimowisko w Starej Dąbrowie oraz Kasinie Wielkiej ze współpracą Biura  Edukacji m.st. Warszawy, OPS Rembertów i Bemowo – 80 uczestników

Lato  2004

Kolonia letnia w Starej Dąbrowie oraz obóz letni w Kasinie Wielkiej ze współpracą Biura Edukacji m.st. Warszawy, Stowarzyszeniem „Damy Radę”,

Stowarzyszeniem „Tarcza”,  OPS Wesoła, Rembertów, Śródmieście, Fundacja „EVA” – 250 uczestników

Zima 2005

zimowisko w Starej Dąbrowie, Kasinie Wielkiej oraz Białym Dunajcu ze współpracą Biura Edukacji m.st. Warszawy, OPS Rembertów, Bemowo – 110 uczestników

Lato  2005

kolonia letnia w Kasinie Wielkiej i Starej Dąbrowie oraz obóz letni w Krynicy  Morskiej ze współpracą Mazowieckie Kuratorium Oświaty w  Warszawie oraz Biura Edukacji m.st. Warszawy, OPS Wesoła, Stowarzyszenie „Damy Radę”, Stowarzyszenie „Tarcza”, Dom Dziecka z Żoliborza –  220 uczestników

Zima 2006

zimowisko w Mszanie Dolnej oraz Kasinie Wielkiej ze współpracą Biura Edukacji  m.st. Warszawy, OPS Rembertów, Stowarzyszeniem „Tarcza”  – 140 uczestników

Lato 2006

kolonia letnia w Krynicy Morskiej i w Starej Dąbrowie we współpracy z  Mazowieckim Kuratorium Oświaty w Warszawie, OPS Wesoła, Stowarzyszenie „Damy Radę”, Biura Edukacji  m.st. Warszawy  - 265 uczestników

Zima 2007

zimowisko w Mszanie Dolnej oraz Kasinie Wielkiej z Współpracą Biura Edukacji m.st. Warszawy, Stowarzyszenie „Damy Radę” -  120 uczestników

Lato 2007

kolonie letnie w Krynicy Morskiej, Starej Dąbrowie, Kasinie Wielkiej, Mszanie Dolnej - 350 uczestników  

Zima 2008

zimowisko w Mszanie Dolnej oraz Kasinie Wielkiej ze współpracą Biura Edukacji m. st. Warszawy, Stowarzyszenie „Damy Radę” - 100 uczestników

Lato 2008

kolonie letnie w Krynicy Morskiej, Starej Dąbrowie, Kasinie Wielkiej, Mszanie Dolnej ze współpracą Biura Edukacji m. st. Warszawy, Stowarzyszenie „Damy Radę” – 511 uczestników

Zima 2009

zimowisko w Mszanie Dolnej oraz Kasinie Wielkiej ze współpracą Biura  Edukacji m. st. Warszawy,  - dla  100 uczestników

Lato 2009

kolonie letnie w Krynicy Morskiej, Starej Dąbrowie, Kasinie Wielkiej, Mszanie Dolnej – Na naszych koloniach przebywało 320 uczestników z Warszawy oraz województwa mazowieckiego.

Zima 2010

zimowisko w Kasinie Wielkiej oraz w Gliczarowie  Górnym ze Współpracą Biura Edukacji m. st. Warszawy dla 65 uczestników.

Lato 2010

kolonie letnie w Krynicy Morskiej, Kasinie Wielkiej, Mszanie Dolnej, Starej Dąbrowie – Na naszych koloniach przebywało 430 uczestników – ze współpracą Biura Edukacji m.st. Warszawy, Kuratorium Oświaty w  Warszawie, z Gminą Dąbrówka 

Zima 2011

zimowisko w Gliczarowie Górnym k/Zakopanego, Starej Dąbrowie  ze  współpracą Biura Edukacji m.st. Warszawy – dla 70 uczestników

Lato 2011

kolonie letnie w Krynicy Morskiej, Kasinie Wielkiej, Mszanie Dolnej, Starej Dąbrowie – Na  naszych koloniach przebywało 430 uczestników - ze współpracą Biura Edukacji m.st. Warszawy, Kuratorium Oświaty w  Warszawie, z Gminą Dąbrówka

Zima 2012

zimowisko w Gliczarowie Górnym k/Zakopanego, Starej Dąbrowie – ze  współpracą Biura Edukacji m.st. Warszawy – dla 70 uczestników

Lato 2012

kolonie letnie w Krynicy Morskiej, Kasinie Wielkiej, Mszanie Dolnej – Na naszych koloniach przebywało 260  uczestników z Warszawy oraz województwa mazowieckiego. Zadanie współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawy oraz Kuratorium Oświaty oraz ze współpracą Gminy Dąbrówka

 2012        

zadanie śródroczne: W roku 2012  realizowaliśmy projekt „4 Żywioły Kampinosu” współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, na który składały się wyjazdy naukowo-badawcze. Uczestnicy poprzez aktywne formy działania poznawali walory Puszczy Kampinoskiej. W zadaniu wzięło udział ok. 200 osób ze  szkół warszawskich.

Zima 2013

zimowisko w Gliczarowie Górnym k/Zakopanego – dla 70 uczestników

Lato 2013

kolonie letnie w Krynicy Morskiej, Gliczarowie Górnym, Mszanie Dolnej. Na naszych koloniach przebywało 380 uczestników – z Warszawy oraz województwa mazowieckiego.

Zima 2014  
w Gliczarowie Górnym k/Zakopanego,   – dla 88 Uczestników

Lato 2014  
kolonie letnie w Krynicy Morskiej, Gliczarowie Górnym, Mszanie Dolnej – Na naszych koloniach przebywało 380  uczestników – z Warszawy oraz województwa mazowieckiego. Zadanie współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawy oraz Kuratorium Oświaty ze współpracą Gminy Dąbrówka

Zima 2015  
w Gliczarowie Górnym k/Zakopanego,   – dla 70 Uczestników

Lato 2015
kolonie letnie w Krynicy Morskiej, Gliczarowie Górnym, Mszanie Dolnej – Na naszych koloniach przebywało 420  uczestników – z Warszawy oraz województwa mazowieckiego.

ZAPRASZAMY!!!